شناخت امام یا تحریف واقعیات

تحریف

تحریف واقعیات، از مهمترین حربه های دشمن در ایجاد شکاف و دستیابی به اهداف شوم آنان است.

   + حسین رضایی - ٧:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٦/٦